DX Cluster  [?]
S R 2 P U T

   DX Cluster z RBN (Skimmer) SR2PUT klubu SP2PUT w BydgoszczyDX Cluster SR2PUT jest częścią sieci HamNET w Bydgoszczy i jest dostępny bezpośrednio z poziomu przeglądarki jako strona WWW pod adresami:

          • AmprNET & Internet: ⇒ http://klub.sp2put.ampr.org     • Internet: ⇒ http://klub.sp2put.pl

oraz telnetem (np. do konfiguracji dla wszystkich programów logujących):

          • AmprNET & Internet: ⇒ sp2put.ampr.org (port: 7300)     • Internet: ⇒ klub.sp2put.pl (port: 7300)

Ostatnie ogłoszenia z DX Cluster dostępne są pod adresem: Announces.

Zapoznaj się z zasadami udostępniania usług na stronie sieci HamNET.

Spoty z sieci RBN - Reverse Beacon Network (Skimmer) są widoczne jako "CALL-#" przy nadawcy "de". Mogą generować dość spory ruch. Przy dostępie poprzez stronę WWW są domyślnie wyłączone (włączenie opisane poniżej). Przy dostępie poprzez telnet użyj komendy unset/skimmer, aby je wyłączać (domyslnie są włączone - wpisz tą komendę, jesli nie jesteś nimi zainteresowany).

Statystyki DX Cluster możesz zobaczyć na stronie: Statistics.
Dostępne filtry (dotyczy dostępu poprzez stronę WWW):

• Wybór pasma:

- All Band - wszystkie pasma (bez filtrowania)

- 160m, ... 70cm - wybór konkretnego pasma

• Ilość spotów na stronie

- 50, 100, 1000 - wybór ilości wpisów wyświetlanych na stronie

• Filtry lokalizacji:

- All - wszystkie wpisy (bez filtrowania)

- SP - tylko spoty dotyczące polskich stacji ("de", albo "dx")

- DE in EU - tylko spoty umieszczone przez stacje z EU (dotyczące stacji 'dx' z EU jak i poza)

- DX out EU - tylko spoty dotyczące stacji DX'owych poza kontynetem EU (umieszczający 'de' dowolna lokalizacja)

- DE in EU & DX out EU - tylko spoty dotyczące stacji DX'owych poza kontynentem EU i umieszczone przez stacje z EU :-)

- DE & DX in EU - tylko spoty dotyczące stacji w EU umieszczone przez stacje z EU (łączności lokalne ;-))

• Ograniczenie do LoTW:

- LoTW - tylko stacje 'dx' aktywne w LoTW (ostatnie wysłanie logu nie później niż 1 rok - od spotu)

• Wybór trybu:

- All Mode - wszystkie emisje (bez filtrowania)

- CW - stacje 'dx' pracujące w części telegraficznej pasma

- DIGI - stacje 'dx' pracujące w części cyfrowej pasma

- PHONE - stacje 'dx' pracujące w częsci głosowej pasma

• Wyszukiwanie:

- Call or DXCC - wprowadź ciąg do wyszukania i zatwierdź Go (np. DXCC "3B6", można użyć * - np. "SP2*", "3*7*", "*SPFF*")

- ALL, DE, DX, Rmk - zawężenie wyszukiwania do pól: szukaj wszędzie, tylko ‚de’, tylko ‚dx’, tylko ‚Remark'

• Usuwanie filtrów:

- X - przywraca ustawienia domyślne (bez filtrowania), nie zmienia ilości wpisów na stronie

• Reverse Beacon Network:

- RBN (Skimmer) - dołącza spoty z RBN (uwaga: ze względu na dużą ilość zawęź filtrami powyżej !)


Dostępne komendy (dotyczy dostępu poprzez telnet):

unset/skimmer - wyłącza spoty z RBN (domyslnie włączone - wpisz tą komendę, jesli nie jesteś nimi zainteresowany)

set/skimmer - włącza spoty z RBN

sh/dx 1000 - ustaw w swoim programie, aby wysyłał po połączeniu (otrzymasz ostatnie 1000 spotów do wypełnienia listy)

unset/dx - wyłącza wszystkie spoty (również RBN)

set/dx - włącza spoty (również RBN, jeśli są włączone)

wsp - pokazuje listę wszystkich użytkowników i nodów polskich

sh/ann 5 wx - pokazuje ostatnie 5 wpisów dotyczących pogody

clear/spots all - usuwa wszystkie ustawione filtry dla spotów

Pozostałe komendy - pełna dokumentacja dostępna jest pod adresem http://klub.sp2put.ampr.org/dxc/
DX Cluster SR2PUT na słasnej stronie WWW - umieść poniższy kod w celu umieszczenia na swojej stronie naszego DX Clustra np. z ostatnimi 10-cioma spotami np. dla znaku "3B7A":

<iframe style="border: none; padding: 0;" src="http://klub.sp2put.ampr.org?spots=10&call=3B7A" name="SR2PUT" width="1150" height="440">
 DX Cluster SR2PUT - http://klub.sp2put.ampr.org?spots=10&call=3B7A
</iframe>
Powyższy wpis da wynik jak poniżej (możesz usunąć "&call=3B7A", aby pokazywał wszystkie wpisy lub wprowadzić własny znak; możesz zmienić ilość linii w parametrze "spots=" - dopasuj też wysokość ramki "height=440"; dopuszczalne jest użycie każdego dostępnego filtru - podczas używania załącz filtry i skopiuj z paska adresu przeglądarki):

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2FRB).